Käyttöturvallisuustiedotteet

4 A B C D E F G H J K L M P R S T
4
4CR 0407-1 Universal-Härter extra kurz

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4CR 0505 2K-Acrylverdünnung

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

4CR 2350 Multi Soft Spachtel

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

A
AT color - Aerosolimaali

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

B
BINDER FOR ACRYLIC 1 PACK

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

BINDER FOR ENAMEL 2K 807

H226 Syttyvä neste ja höyry. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

B&S SAE 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

C
CCE Beige Primer Spray 400 ML MCF 110 JD MCF 110

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Black Spray Paint 400ML MCF 102 JDM F9T MCF 102

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Green Spray Paint 400ML MCF100 JD AG MCF 100

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Yellow Spray Paint 400ML MCF101 JD F9H MCF 101

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

COLORMATIC PRE-FILL CONVERTER 300 ML

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

D
D EG COOLANT

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (munuaiset) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (oraalinen)

D MP GREASE EP2

EUH 208 Sisältää Thiadiazole derivatives. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

DOOSAN ATF OIL

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

DOOSAN AXLE/TRANSMISSION

EUH 208 Sisältää Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

DOOSAN DRIVE LS TO W90LS

EUH 208 Sisältää 4-metyyli-pentanolin ja difosforipentasulfidin, propoksiloidun, esteröityneen difosforipentaoksidin ja amiinisuolojen, C12-14- tert-alkyylin reaktiotuotteet. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää ä Reagointituotteet 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditiooni, formaldehydi ja fenoni, heptyylijohdannaiset. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

DOOSAN ENGINE POWER 10W30 CI-4

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

DOOSAN ENGINE POWER 15W40 CI-4

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

DOOSAN HYDRAULIC POWER VG46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

D TM TO 10W

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

D ULTRA ENGINE POWER 10W-30 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

D ULTRA ENGINE POWER 15W40 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

E
Epiroc Chisel paste

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

F
FORLEGA

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

FUEL PROTECT JOHN DEERE

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

G
Grossol-Lackfarbe JDM F9H gelb MCF 1311

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Grossol-Lackfarbe JDM F9T schwarz MCF1321

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää dipenteeni; 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

H
Helix HX8 ECT C3 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

J
JD5W30 TURF PETROL ENGINE OIL

EUH 208 Sisältää Boric acid ester. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD AIR CONDITIONING COMPRESSOR OIL

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD BRAKE FLUID, DOT4

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

EUH 208 Sisältää Dihydro-3-(tetrapropenyyl)ifuraani-2,5-dioni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD BRAKE & PARTS CLEANER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD BREAK IN PLUS 10W 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD CHAIN & CABLE LUBRICANT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD COOL GARD II

H302 Haitallista nieltynä.

JD CornHead Grease cartridge

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD EXTREME GARD 80W - 90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD EXTREME GARD 85W-140

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD EXTREME GARD LS 90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD FOAM SPRAY GREASE

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD GLASS CLEANER

H226 Syttyvä neste ja höyry.

JD GREASE GARD PREMIUM

EUH208 Sisältää NAPHTHENIC ACIDS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD GREASE GARD PREMIUM PLUS

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD GREEN WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JD HITECH LUBE

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JD HY-GARD (EUROPE)

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID, TRIPHENYL PHOSPHITE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD HY-GARD LOW VISCOSITY

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD PAINT THINNER

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JD PENETRATING OIL

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JD PLUS 50 II 5W-40

EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD SILICONE LUBRICANT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD STARTING FLUID

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H302 Haitallista nieltynä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 019 Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JD TORQ-GARD 15W-40

EUH 208 Sisältää REACTION PRODUCTS OF BENZENESULFONIC ACID, MONO-C20-24 (EVEN)-SEC-ALKYL DERIVS. PARA-, CALCIUM SALTS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD YELLOW WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

K
KiiltoClean Oy - Erisan Desinfektioaine käsille

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

KiiltoClean Oy - Erisan Hiuskiinne - 57824,57825,57447

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

L
LINDE HUIPPUTEHOKAS KETJUSPRAY 400M AER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

LINDE-SPRAYMAALI

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

LV Käsihuuhde

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

M
MCB009 - ELECTRICAL CONTACT CLEANER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

MOBIL 1 ESP 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää TRIS(HAARAUTUNUT-ALKYYLI) BORAATTI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MOBIL 1 FS X1 5W-50

EUH 208 Sisältää C14-16-18 Alkyylifenoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää C14-16-18 Alkyylifenoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MOBIL DTE 10 EXCEL 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

MOBILFLUID 428

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää Kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MOBILUBE LS 85W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää Substioitu tiadiatsooli, Fosforihapon esterit, aminisuola. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MOBILUX EP 004

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

P
PETRONAS HYDRAULIC VG46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

R
ROTOTILT Fully Synthetic Oil

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

S
Shell Gadus S2 V100 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Gadus S2 V220 0

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli; bismuttiftalaattia; nafteenihappoa; Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Gadus S2 V220 1

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli; bismuttiftalaattia; nafteenihappoa; Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SHELL GADUS S2 V220 2

EUH208 Sisältää NAPHTHENIC ACIDS, BISMUTH SALTS, NAPHTHENIC ACIDS, ZINC SALTS, BASIC, NAPHTHENIC ACID (CRUDE OR DISTILLED), REACTION PRODUCTS OF 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE, SODIUM SALT, WITH 1-OCTANETHIOL AND HYDROGEN PEROXIDE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Gadus S2 V220 2

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Herkistävät aineosat: Sisältää alkyylitiadiatsoli. Sisältää bismuttiftalaattia. Sisältää nafteenihappoa. Sisältää Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Gadus S2 V220AD 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Gadus S3 A1300C 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Gadus S3 V220C 2

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 208 Sisältää Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Helix Ultra 5W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

SHELL NATURELLE FLUID HF-E 32

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Naturelle Fluid HF-E 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 32

EUH 208 Sisältää alkyyliditiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 46

EUH 208 Sisältää alkyyliditiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Nautilus Premium Outboard

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S2 GX 100

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S2 GX 150

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S2 GX 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S2 GX 320

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

SHELL OMALA S2 GX 460

EUH 208 Sisältää REACTION PRODUCTS OF FATTY ACIDS, C14-C18 (BRANCHED AND LINEAR) AND C18 (UNSATURATED) WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE (LINEAR, BRANCHED, CYCLIC). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S2 GX 680

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S4 GXV 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S4 GXV 460

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Omala S4 WE 150

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkaryylikarboksyylihapon johdosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Omala S4 WE 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (4-nonyylifenoksi)etikkahappoa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Omala S4 WE 320

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkaryylikarboksyylihapon johdosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Omala S4 WE 460

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkaryylikarboksyylihapon johdosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Rimula R3 10W (CF)

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Rimula R3+ 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Rimula R3+ 40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Rimula R4 L 15W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R4 Multi 10W-30

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Herkistävät aineosat: Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Rimula R5 E 10W-40

EUH 208 Sisältää kalsiumin pitkäketjuista alkaryyliryhmän sulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R5 LE 10W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R5 LE 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R6 LM 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R6 LME 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula R6 MS 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Rimula Ultra 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Spirax S2 A 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Spirax S2 ALS 90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyyliamiinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S2 ATF AX

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää substitoitua hydrokarbyylisulfidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S3 ALS 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää amiinifosfaattia. Sisältää substituoitua tiadiatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S3 ALS 85W-90

EUH 208 Sisältää substituoitua tiadiatsolia. Sisältää amiinifosfaattia.. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S3 AM 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S3 AS 80W-140

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Spirax S3 AX 80W-90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S3 AX 85W-140

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S3 G 80W

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S3 G 80W-90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S3 TLV

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää boorattua esteriä.. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S4 ATF HDX

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S4 CX 10W

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Shell Spirax S4 G 75W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia, metyylimetakrylaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S4 TX

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia, boorattua esteriä, trifenyylifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S4 TXM

EUH 208 Sisältää boorattua esteriä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S5 ATE 75W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Spirax S6 AXME 75W-140

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Spirax S6 GXME 75W-80

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tegula V 32

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyyliamidi-alkyleeniamiinia, tioalkyyliesteri. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 MA 46

Sisältää amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 MX 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SHELL TELLUS S2 VA 46

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tellus S2 VX 15

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 VX 22

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 VX 32

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 VX 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S2 VX 68

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tellus S3 V 32

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tellus S3 V 46

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tellus S3 V 68

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tellus S4 VX 32

H315 Ärsyttää ihoa. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tonna S3 M 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tonna S3 M 32

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Shell Tonna S3 M 68

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sika® Aktivator PRO

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää 3-Trimetoksisilyylipropan-1-tioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Soft Care Des E H5

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

Special Tool Grease

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Special Tool Grease

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

SPRAYER DE-ICING FLUID JOHN DEERE

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 208 Sisältää 2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol ; 2,2'-[[(4-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SURE™ Instant Hand Sanitizer

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

T
TANNER

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H302 Haitallista nieltynä.