Käyttöturvallisuustiedotteet

Kemikaalien käyttöturvatiedotteet löydät kemikaalirekisteristämme:

Kemikaalirekisteri

Kemikalie säkerhetsinformationsbladet finns på vår kemikalie förteckning:

Kemikalie förteckning

Chemical safety data sheets can be found at our chemical register:

Chemical Register