Käyttöturvallisuustiedotteet

A C F G J L S T
A
AT color - Aerosolimaali

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

C
CCE Beige Primer Spray 400 ML MCF 110 JD MCF 110

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Black Spray Paint 400ML MCF 102 JDM F9T MCF 102

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Green Spray Paint 400ML MCF100 JD AG MCF 100

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

CCE Yellow Spray Paint 400ML MCF101 JD F9H MCF 101

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

F
FORLEGA

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

FUEL PROTECT JOHN DEERE

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

G
Grossol-Lackfarbe JDM F9H gelb MCF 1311

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Grossol-Lackfarbe JDM F9T schwarz MCF1321

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää dipenteeni; 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

J
JD BREAK IN PLUS 10W 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD COOL GARD II

H302 Haitallista nieltynä.

JD EXTREME GARD 80W - 90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD EXTREME GARD 85W-140

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD EXTREME GARD LS 90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD GREASE GARD PREMIUM

EUH208 Sisältää NAPHTHENIC ACIDS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD GREASE GARD PREMIUM PLUS

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JD HY-GARD (EUROPE)

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID, TRIPHENYL PHOSPHITE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JD HY-GARD LOW VISCOSITY

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD PLUS 50 II 5W-40

EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JD TORQ-GARD 15W-40

EUH 208 Sisältää REACTION PRODUCTS OF BENZENESULFONIC ACID, MONO-C20-24 (EVEN)-SEC-ALKYL DERIVS. PARA-, CALCIUM SALTS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

L
LINDE HUIPPUTEHOKAS KETJUSPRAY 400M AER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

LINDE-SPRAYMAALI

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S
SHELL TELLUS S2 VA 46

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Shell Tellus S4 VX 32

H315 Ärsyttää ihoa. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

T
TANNER

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H302 Haitallista nieltynä.