Käyttöturvallisuustiedotteet

A B C D E F G H J L M O P R S T 4
A
ADBLUE

PT806000

ALTEMP Q NB 50 Spray

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

MAX1018270178

B
B EG ANTIFREEZE

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (munuaiset) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (oraalinen)

BSP6987804A

B HYDRAULIC FLUID

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää Trifenyylifosfiitti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

BSP6987791A, BSP6987791B, BSP6987791C, BSP6987791D

BINDER FOR ACRYLIC 1 PACK

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

DOOSANMAALI, DOOSANSPRAY

BINDER FOR ENAMEL 2K 807

H226 Syttyvä neste ja höyry. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

DOOSANMAALI, DOOSANSPRAY

BOBCAT AXLE/TRANSMISSION

EUH 208 Sisältää Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

BSP6987794A, BSP6987794B, BSP6987794C

B PG COOLANT

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

BSP6987793A, BSP6987793B, BSP6987793C, BSP6987793D

B&S SAE 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

HS-GX160HONDA, 10004E

B ULTRA ENGINE POWER 10W30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

BSP6987789A, BSP6987789B, BSP6987789C, BSP6987789D

B ULTRA ENGINE POWER 10W30 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

BSP7341377A, BSP7341377B, BSP7341377C, BSP7341377D

B ULTRA ENGINE POWER 15W40 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

BSP7395725A, BSP7395725B, BSP7395725C, BSP7395725D

C
CCE Beige Primer Spray 400 ML MCF 110 JD MCF 110

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF110

CCE Black Spray Paint 400ML MCF 102 JDM F9T MCF 102

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF102

CCE Green Spray Paint 400ML MCF100 JD AG MCF 100

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF100

CCE Yellow Spray Paint 400ML MCF101 JD F9H MCF 101

H223 Syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF101

CITRAX EP No.1

P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

MAZZ990000015X

COLORMATIC PRE-FILL CONVERTER 300 ML

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

DOOSANSPRAY

CW WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2361

D
D EG COOLANT

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (munuaiset) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (oraalinen)

941-00599B, 941-00600C, DEV94100599BPC, DEV94100600CPC

D MP GREASE EP2

EUH 208 Sisältää Thiadiazole derivatives. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00650, 941-00651, 941-00655, 941-00656, 941-00657, DEV94100655PC, DEV94100657PC

DOOSAN ATF OIL

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

941-00400B, 941-00401C, DEV94100400BPC, DEV94100401CPC

DOOSAN AXLE/TRANSMISSION

EUH 208 Sisältää Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00700B, 941-00701C, DEV941700BPC, DEV94100701CPC

DOOSAN DRIVE LS TO W90LS

EUH 208 Sisältää 4-metyyli-pentanolin ja difosforipentasulfidin, propoksiloidun, esteröityneen difosforipentaoksidin ja amiinisuolojen, C12-14- tert-alkyylin reaktiotuotteet. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää ä Reagointituotteet 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditiooni, formaldehydi ja fenoni, heptyylijohdannaiset. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00501C, 941-00504B, DEV94100501CPC, DEV94100504BPC

DOOSAN ENGINE POWER 10W30 CI-4

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00900B, 941-00901C, 941-00902D, DEV94100900BPC, DEV94100901CPC, DEV94100902DPC

DOOSAN ENGINE POWER 15W40 CI-4

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00904B, 941-00905C, 941-00906D, DEV94100904BPC, DEV94100905CPC, DEV94100906DPC

DOOSAN HYDRAULIC POWER VG46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00800B, 941-00801C, 941-00802D, DEV94100800BPC, DEV94100801CPC, DEV94100802DPC

D TM TO 10W

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

941-00502B, 941-00503C

D ULTRA ENGINE POWER 10W-30 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00907B, 941-00907C, 941-00908C, 941-00908D, 941-00909D, 941-00909E, DEV94100907BPC, DEV94100907CPC, DEV94100908CPC, DEV94100908DPC, DEV94100919DPC, DEV94100909EPC

D ULTRA ENGINE POWER 15W40 CK-4

EUH 208 Sisältää Molibdenum polysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamaatti-ryhmä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00910B, 941-00910C, 941-00911C, 941-00911D, 941-00912D, 941-00912E, DEV94100910BPC, DEV94100910CPC, DEV94100911CPC, DEV94100911DPC, DEV94100912DPC, DEV94100912EPC

E
Epiroc Chisel paste

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

3363091200

F
FORLEGA

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

KORFORLEGA

FUEL ADDITIVE

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCTY26827 JDWMCTY26829 JDWMCTY26832

FUEL ADDITIVE

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

MCTY26829

G
GG RAL 6009

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2371

GG RAL 7043

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2381

Grossol-Lackfarbe JDM F9H gelb MCF 1311

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF1311

Grossol-Lackfarbe JDM F9T schwarz MCF1321

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää dipenteeni; 2-Butanonioksiimi; Kobolttibis (2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF1321

H
Helix HX8 ECT C3 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2023054, OIL2029239, OIL2029240, OIL2035438

Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2011218, OIL2011272, OIL2011273

J
JD5W30 TURF PETROL ENGINE OIL

EUH 208 Sisältää Boric acid ester. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDWMCTY25121

JD AIR CONDITIONING COMPRESSOR OIL

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCFKM10446

JD BLACK SPRAY PAINT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF202

JD BLACK WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2321 JDWMCF23225

JD BRAKE FLUID, DOT4

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

EUH 208 Sisältää Dihydro-3-(tetrapropenyyl)ifuraani-2,5-dioni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCB002

JD BRAKE & PARTS CLEANER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDWMCB008

JD BREAK IN PLUS 10W 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDU1006234

JD CHAIN & CABLE LUBRICANT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDWMCB003

JD CLEAN & SHINE

JDWMCB010

JD CONSTRUCTION CHARCOAL GRAY SPRAY PAINT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää Koboltti bis (etyyliheksanoaatti), Ftaalianhydridi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF206

JD COOL GARD II

H302 Haitallista nieltynä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

JDU1006228

JD CornHead Grease cartridge

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDWAN102562-004

JD CORROSION PROTECT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCB090

JD EXTREME GARD 80W - 90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDU1005674

JD EXTREME GARD 85W-140

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDU2017270

JD EXTREME GARD LS 90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDU2017088

JD FOAM SPRAY GREASE

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDWMCB018

JD GLASS CLEANER

H226 Syttyvä neste ja höyry.

JDWMCB006

JD GLASS CLEANER SPRAY

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

JDWMCB015

JD GREASE GARD PREMIUM

EUH208 Sisältää NAPHTHENIC ACIDS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDU2017275

JD GREASE GARD PREMIUM PLUS

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDU2017277

JD GREEN WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2301

JD HAND CLEANER

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (R)-p-menta-1,8-dieeni, Appelsiiniöljyt. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCB024 JDWMCB025

JD HITECH LUBE

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCB004

JD HY-GARD (EUROPE)

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID, TRIPHENYL PHOSPHITE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDU1005689

JD HY-GARD LOW VISCOSITY

EUH 208 Sisältää C14-18 ALPHA-OLEFIN EPOXIDE, REACTION PRODUCTS WITH BORIC ACID. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDU1005693

JD INDUSTRIAL CHARCOAL SPRAY PAINT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF204

JD INDUSTRIAL CHARCOAL WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2341

JD INDUSTRIAL YELLOW SPRAY PAINT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF203

JD INDUSTRIAL YELLOW WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2331

JD MEDIUM GLOSS BLACK WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2351

JD PAINT THINNER

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2111

JD PENETRATING OIL

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCB005

JD PLUS 50 II 5W-40

EUH 208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDU1006252

JD Primer

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää Koboltti bis (etyyliheksanoaatti), Ftaalianhydridi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCF1121

JD PROTECTIVE WAX REMOVER

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCB016

JD Ready-to-Use Screenwash

H226 Syttyvä neste ja höyry.

EUH 205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCB013 JDWMCB014

JD SILICONE LUBRICANT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDWMCB011

JD SPRAYER WINTER PROTECTION FLUID

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

JDWMCB022

JD STARTING FLUID

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H302 Haitallista nieltynä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 019 Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCB080

JD TORQ-GARD 15W-40

EUH 208 Sisältää REACTION PRODUCTS OF BENZENESULFONIC ACID, MONO-C20-24 (EVEN)-SEC-ALKYL DERIVS. PARA-, CALCIUM SALTS. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDU1005717

JD YELLOW SPRAY PAINT

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF201

JD YELLOW WET PAINT

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

JDWMCF2311

L
LHL-X100

MAZP52LA000111

LINDE HUIPPUTEHOKAS KETJUSPRAY 400M AER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

LIN7326300625

LINDE-SPRAYMAALI

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

LIN7278375202, LIN7278375721

M
MCB009 - ELECTRICAL CONTACT CLEANER

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

JDWMCB009

MOBIL 1 ESP 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää TRIS(HAARAUTUNUT-ALKYYLI) BORAATTI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OILMOBILFORMUL5W30

MOBIL 1 FS X1 5W-50

EUH 208 Sisältää C14-16-18 Alkyylifenoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OILMOBIL1FSX15W50

MOBIL DELVAC 1 ATF

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

MOB153496

MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää C14-16-18 Alkyylifenoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OILMOBIL10W3020L

MOBIL DTE 10 EXCEL 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OILMOBILDTE10EX20L

MOBILFLUID 428

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää Kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL155627, OIL155629

MOBILUBE LS 85W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää Substioitu tiadiatsooli, Fosforihapon esterit, aminisuola. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OILMOBILUBELITRA

MOBILUX EP 004

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OILMOBILUXEP400

O
OC-Fertigtöne

H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-hydroksietyyli metakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

LOCLINDE2002, LOCLINDE7021

P
PETRONAS HYDRAULIC VG46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

941-00804B, 941-00805C, DEV94100804BPC, DEV94100805CPC

POLYCARBONATE WINDOW CLEANER

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

JDWMCTY27683

POLYCARBONATE WINDOW SPRAY

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

JDWMCTY27682

R
ROTOTILT Fully Synthetic Oil

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

1017656, 5418952

S
Shell Gadus S2 V100 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006472

Shell Gadus S2 V220 0

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli; bismuttiftalaattia; nafteenihappoa; Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006465

Shell Gadus S2 V220 1

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli; bismuttiftalaattia; nafteenihappoa; Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006468

SHELL GADUS S2 V220 2

EUH208 Sisältää NAPHTHENIC ACIDS, BISMUTH SALTS, NAPHTHENIC ACIDS, ZINC SALTS, BASIC, NAPHTHENIC ACID (CRUDE OR DISTILLED), REACTION PRODUCTS OF 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE, SODIUM SALT, WITH 1-OCTANETHIOL AND HYDROGEN PEROXIDE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006251

Shell Gadus S2 V220 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. bismuttiftalaattia. nafteenihappoa. Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006470, OIL1006479, OIL1006490, OIL1006504

Shell Gadus S2 V220AC 2

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1292736, OIL1006476, OIL1006489

Shell Gadus S2 V220AD 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006488, OIL1006492, OIL1006523, OIL1291970

Shell Gadus S3 A1300C 2

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006528, OIL1006530, OIL1292544, OIL2009639

Shell Gadus S3 V220C 2

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 208 Sisältää Sinkkinaftenaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1292353, OIL1006463, OIL1006498

Shell Helix Ultra 5W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2008081, OIL2008082, OIL2008149

SHELL NATURELLE FLUID HF-E 32

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006012, OIL1006016

Shell Naturelle Fluid HF-E 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää alkyyliditiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006025, OIL1006011

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 32

EUH 208 Sisältää alkyyliditiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2038188

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 46

EUH 208 Sisältää alkyyliditiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2038185

Shell Nautilus Premium Outboard

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1291396, OIL1290439, OIL1006130

Shell Omala S2 GX 100

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2022055, OIL2022721

Shell Omala S2 GX 150

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2022886

Shell Omala S2 GX 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2022939

Shell Omala S2 GX 320

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2023008, OIL2020491

SHELL OMALA S2 GX 460

EUH 208 Sisältää REACTION PRODUCTS OF FATTY ACIDS, C14-C18 (BRANCHED AND LINEAR) AND C18 (UNSATURATED) WITH TETRAETHYLENEPENTAMINE (LINEAR, BRANCHED, CYCLIC). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2022142

Shell Omala S2 GX 680

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2028336

Shell Omala S4 GXV 150

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2020590

Shell Omala S4 GXV 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2020605, OIL2020606

Shell Omala S4 GXV 460

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2020507

Shell Omala S4 WE 150

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (4-nonyylifenoksi)etikkahappoa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006373

Shell Omala S4 WE 220

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (4-nonyylifenoksi)etikkahappoa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006376

Shell Omala S4 WE 320

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (4-nonyylifenoksi)etikkahappoa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006378

Shell Omala S4 WE 460

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää (4-nonyylifenoksi)etikkahappoa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006379

Shell Rimula R3 10W (CF)

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1005922

Shell Rimula R3+ 30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1005933

Shell Rimula R3+ 40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1005934

Shell Rimula R4 L 15W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1005974, OIL1005909, OIL1005910

Shell Rimula R4 Multi 10W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia.. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2008386, OIL2008387, OIL2009627

Shell Rimula R5 E 10W-40

EUH 208 Sisältää kalsiumin pitkäketjuista alkaryyliryhmän sulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1005855, OIL1005935

Shell Rimula R5 LE 10W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006236, OIL1006237

Shell Rimula R5 LE 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006231, OIL2004765

Shell Rimula R6 LM 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2016311, OIL2016312

Shell Rimula R6 LME 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1005907, OIL1005918

Shell Rimula R6 M 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2016326, OIL2016327, OIL2016328

Shell Rimula R6 MS 10W-40

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2003664, OIL2003665

Shell Rimula Ultra 5W-30

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL2016320, OIL2016322, OIL2016657, OIL2035049

Shell Spirax S2 A 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006435, OIL1006436

Shell Spirax S2 ALS 90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyyliamiinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006437, OIL1006438

Shell Spirax S2 ATF AX

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää substitoitua hydrokarbyylisulfidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006519, OIL1291587, OIL1006419, OIL1006423

Shell Spirax S3 ALS 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää amiinifosfaattia. Sisältää substituoitua tiadiatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2003811, OIL2004610

Shell Spirax S3 ALS 85W-90

EUH 208 Sisältää substituoitua tiadiatsolia. Sisältää amiinifosfaattia.. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2035896, OIL2035911

Shell Spirax S3 AM 80W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006449

Shell Spirax S3 AS 80W-140

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006460

Shell Spirax S3 AX 80W-90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006510, OIL1291779, OIL1006439, OIL1006440

Shell Spirax S3 AX 85W-140

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006454, OIL1006462

Shell Spirax S3 G 80W

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006457, OIL1006458

Shell Spirax S3 G 80W-90

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006458

Shell Spirax S3 TLV

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää boorattua esteriä. trifenyylifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006429

Shell Spirax S4 ATF HDX

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006432, OIL1006433, OIL1006511, OIL1291013

Shell Spirax S4 CX 10W

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006423

Shell Spirax S4 G 75W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia, metyylimetakrylaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006521, OIL1291205, OIL1006416

Shell Spirax S4 TX

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää kalsiumsulfonaattia, boorattua esteriä, trifenyylifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006426, OIL1006444, OIL1006445

Shell Spirax S4 TXM

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää boorattua esteriä. trifenyylifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006426

Shell Spirax S5 ATE 75W-90

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää dialkyylipolysulfidia, amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006443, OIL1006417

Shell Spirax S6 AXME 75W-140

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006451

Shell Spirax S6 GXME 75W-80

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006448

SHELL SPIRAX S6 TXME

OIL1006430, OIL1006431

Shell Tegula V 32

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyyliamidi-alkyleeniamiinia, tioalkyyliesteri. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1005897

Shell Tellus S2 MA 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää amiinifosfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006355, OIL1006362

Shell Tellus S2 MX 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017109

SHELL TELLUS S2 VA 46

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL2013211

Shell Tellus S2 VX 15

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017119

Shell Tellus S2 VX 22

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017123

Shell Tellus S2 VX 32

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017124, OIL2017125, OIL2017126

Shell Tellus S2 VX 46

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017128, OIL2017129, OIL2017130

Shell Tellus S2 VX 68

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH 208 Sisältää triatsoli-johdannaista. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL2017133, OIL2017134

Shell Tellus S3 V 32

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006350

Shell Tellus S3 V 46

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006352, OIL1006360

Shell Tellus S3 V 68

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006353

Shell Tellus S4 VX 32

H315 Ärsyttää ihoa. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

OIL1006314, OIL1006315

Shell Tonna S3 M 220

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006389

Shell Tonna S3 M 32

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006398

Shell Tonna S3 M 68

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää alkyylitiadiatsoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

OIL1006390, OIL1006392

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

OIL1006328, OIL1006397

Sika® Aktivator PRO

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 208 Sisältää 3-Trimetoksisilyylipropan-1-tioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SIKA548027

SOLVENT CLEANER 10L, 200L / LIUOTINPESU

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

MAX300156TELKO

Special Tool Grease

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

951370

Special Tool Grease

EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

954353

SPRAYER DE-ICING FLUID JOHN DEERE

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EUH 208 Sisältää 2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol ; 2,2'-[[(4-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

JDWMCB012

T
TANNER

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H302 Haitallista nieltynä.

KORTANNER

4
4CR 0407-1 Universal-Härter extra kurz

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

DOOSANMAALI KOVETE

4CR 0505 2K-Acrylverdünnung

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

DOOSANMAALI OHENNE

4CR 2350 Multi Soft Spachtel

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä kuuloelimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

COLORTRADING TÄYTEKITTI