Wihuri Oy Teknisen Kaupan HSEQ Politiikka

Wihuri Oy Teknisen Kaupan HSEQ Politiikka

Työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkamme (HSEQ-politiikka) tarkoituksena on kuvata henkilöstölle (Koko Wihuri Oy Tekninen Kauppa Divisioona) ja sidosryhmillemme suuntamme ja suhtautumisemme HSEQ-asioihin. HSEQ-politiikan sisältö arvioidaan vuosittain ja se tukee strategiaa matkalla kohti visiotamme.

Wihuri Oy Teknisen Kaupan toimintaa ohjaavat Wihurin eettiset periaatteet, omat periaatteemme, sitoumuksemme sekä Wihurin arvot: Avoimuus, Luotettavuus, Innovatiivisuus ja Kannattavuus. 

Parantaaksemme työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatutasoamme, olemme sitoutuneet

 • täyttämään asiakkaan odotukset ja vaatimukset sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Laatu tarkoittaa meille vaatimusten ja sovittujen asioiden täyttämistä. 
 • kehittämään toimintaamme jatkuvasti ulkoisten ja sisäisten palautteiden, riskienhallinnan sekä toimintaympäristön muutosten perusteella.
 • noudattamaan toiminnassamme kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisenperiaatteita.
 • ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme aiheutuvaa haittaa ympäristölle, terveydelle ja työturvallisuudelle.
 • seuraamaan kiinteistömme energiankulutusta ja parantamaan niiden energiatehokkuutta jatkuvasti.
 • auttamaan asiakkaitamme vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia tarjoamalla ympäristön näkökulmasta alan parhaimpia ja edistyksellisimpiä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.
 • edistämään viestinnällä ja koulutuksilla henkilöstömme tietoisuutta HSEQ asioista.
 • suosimaan investointihankkeissa energiaa säästävää modernia teknologiaa ja kestävää kehitystä edistäviä pitkäjänteisiä ratkaisuja.
 • toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa.
 • noudattamaan kaikkia toimintaamme liittyviä paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä muita määräyksiä.

HSEQ-kulttuurin kehittyminen oikeaan suuntaan tarkoittaa meillä sitä, että

 • jokaisella meillä on oikeus ja velvollisuus puuttua havaitsemiin laatu-, ympäristö-, tai työturvallisuuspuutteisiin.
 • kehitämme toimintamallejamme ja prosessejamme kustannustehokkaammiksi tinkimättä laadusta, ympäristöstä ja työturvallisuudesta.
 • HSEQ on osa kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan johtamista.
 • mikäli teemme kaikesta huolimatta virheen, kannamme siitä vastuun ja korjaamme virheen.


Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme hyvää ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden hallinnan tasoa sekä sitoutumista meidän kanssamme samaan suuntaan HSEQ-asioissa.